Corona update

Het bestuur heeft al meerdere malen aangegeven dat de landelijke Corona maatregelen ook op ons complex gelden. We willen natuurlijk graag open blijven. Daarom moet iedereen zich daar aan houden. Spreek dus ook elkaar aan! Het bestuur kan niet 24/7 … Lees Meer

Maatregelen in verband met het Coronavirus

Het bestuur heeft de volgende maatregelen genomen in verband met het Coronavirus:   De kantine is gesloten! Verplichte werkzaamheden op zaterdagmorgen komen te vervallen Er wordt geen tuinafval opgehaald Winkel is op zaterdag geopend van 10.00-12.00 uur (buitenopstelling, houd 1,5 … Lees Meer

Nieuwe Statuten en Reglementen

Er zijn nieuwe Statuten en Reglementen opgesteld voor onze vereniging. Deze kunt u terugvinden op de volgende pagina. Totdat de Algemene Ledenvergadering deze heeft vastgesteld blijven de oude Statuten en Reglementen van kracht.

Wilt u ook meer weten over…

Wilt u ook meer weten over…………………….   -Snoeien -Teeltplan maken -Compost maken -Ontginnen   We organiseren een workshop over een van deze onderwerpen. Meeste stemmen gelden. De kosten zijn €10,00 inclusief koffie of thee. Bij voldoende deelname gaan we een … Lees Meer

1 2 3 4 5 6 8