Bent u voornemens om bouw / verbouw werkzaamheden te gaan verrichten op uw volkstuin dan is het verplicht om een formulier ‘Aanvraag bouw/verbouw vergunning’ in te dienen bij de commissie Bouw en Onderhoud.

De aanvragen worden alleen goedgekeurd indien er bij de bouwcommissie een duidelijke tekening is ingediend met alle maten ( hoogte, lengte en breedte). Er zijn door de commissie voorbeeld tekeningen ter beschikking gesteld. U kunt de tekeningen hier downloaden.

Let op, alles moet worden gedaan volgens de eisen welke vermeld staan in Artikel 5 van het huishoudelijk reglement. Tenzij de bouwcommissie anders beslist.

De opstal mag alleen worden geverfd in de kleuren, Bruin – Donker groen – Naturel.

Indien niet volgens de goedgekeurde tekening of aanwijzing van de bouwcommissie wordt gebouwd moet het gebouwde alsnog dienovereenkomstig artikel 5 of gemaakte afspraak binnen een door de bouwcommissie gestelde termijn worden aangepast c.q. verwijderd.

Er mag beslist niet worden gestart met de bouw voordat er toestemming is verleend door de bouwcommissie!!

Het aanvraagformulier met de evt. tekeningen voor een tuinhuisje kunt u inleveren bij de commissie Bouw en onderhoud op de 1e zaterdagmorgen van de maand in de kantine.