De winkel van vereniging voor recreatietuinders De Vluchtheuvel is gevestigd in het verenigingsgebouw. Er is ook een kleine kas waar allerlei plantgoed verkrijgbaar is. Het aanbod is vanzelfsprekend afhankelijk van het seizoen. Voor een actueel overzicht van het aanbod kijkt u aan de onderzijde van deze pagina.

De artikelen worden tegen gereduceerd tarief verkocht dankzij de centrale gezamenlijke inkoop door de vereniging. Deze artikelen zijn om deze reden dan ook uitsluitend voor leden van de vereniging bedoeld.

 

Openingstijden

De winkel is iedere zaterdagochtend geopend van:

Januari t/m juni:                  10.00 tot 12.00 uur

September t/m december: 10.00 tot 11.00 uur

Klik hier voor het bestelformulier.

Voor al uw vragen over de inkoop van de winkel kunt u terecht bij Anne Langedijk.

 

Assortiment

 

 

 Overige artikelen

Meststoffen

Gedroogde koemestkorrels Gedroogde koemest is rijk aan organische stof (50%)
Kalksalpeter Kalksalpeter is wereldwijd de meest toegepaste bemester voor calcium
Aardbeienmest 7-14-28 Aardbeienmest 7-14-28 (7% Stikstof – 14% Fosfaat – 28% Kalium) is een meststof die voor alles te gebruiken is wat snel kan groeien
Kalk Deze meststof bevordert de zuurgraad van de grond.  Dit gunstig voor de groei van de bol-  en knolgewassen, maar ook voor de teelt van koolgewassen.
Kalisalpeter Kalisalpeter (calciumnitraat), stikstofgehalte 15,5%, kalkgehalte 28%, werkt snel en is dus goed voor overbemesting. Kalksalpeter werkt alkalisch: de pH wordt door deze kunstmest verhoogd.
Kunstmest 12-10-18 Kunstmest 12-10-18 (12% Stikstof – 10% Fosfaat – 18% Kalium) is een universele meststof die voor alle gewassen van toepassing kan zijn, echter voor de meer specialistische teelten is een meststof met een uitgebreider pakket aan voedingselementen aan te bevelen.
Bloedmeel Bloedmeel is een snelwerkende organische meststof. Het bevat veel stikstof.
Patentkali Patentkali zorgt ervoor dat het vochtgehalte in de bewaargroenten goed blijft. Denk aan aardappelen, bietjes en wortels. Bovendien zit in patentkali de voedingsstof magnesium. Dit is gunstig voor de vorming van bladgroen
Tripelsuperfosfaat Tripelsuperfosfaat bevat 45% P2O5. Deze bevat het goed in water oplosbare monocalciumfosfaat voor een snelle werking.
Kieseriet korrels Kieseriet is een natuurlijke bron van magnesium (26% Mg0). Het magnesium komt makkelijk vrij en wordt snel door de plant opgenomen. Magnesium zorgt voor een prachtige diepgroene kleur van alle groene planten.

 Glassoorten

Eenruiterlijsten
Eenruiter 142 x 73 cm
Dekglas 165 x 73 cm

 Compost/tuinaarde/Zand

Potgrond in zak
Tuinaarde in zak
Compost per kuub of 0,5 kuub (=6 kruiwagens van 80 liter)
Klapzand (vuilzand) per kuub, 0,5 kuub of kruiwagen
Scherpzand per kuub, 0,5 kuub of kruiwagen

 Bestrijdingsmiddelen

Mierendood
Slakkenkorrels
Compostmaker
Spuitzwavel
Zwavelbloem
Luxan Luizendoder + rupsen
Schimmel, vruchtrot
Schimmel, aardappelziekte
Spint-masai
VBC vruchtboom carbolineum
Knolvoetvrij

 Overige artikelen

Tonkinstokken (klein en groot)
Vliesdoek
Spandraad
Tomatentouw
Tomatentouwhouders met touw
Tomaten spiralen
Chrysantengaas
Witvast

Plantgoed

Koolplanten €0.20 per stuk
Andijvie €0.10 per stuk
Slaplanten €0.10 per stuk
Rode sla (eikenblad) €0.10 per stuk
Prei €0.10 per stuk
Knolvenkel €0.10 per stuk