In onze statuten en huishoudelijk reglement is opgenomen dat ieder lid verplicht is per jaar 10 uren gemeenschappelijke werkzaamheden te verrichten op ons complex. Dit varieert van vuil ophalen op de zaterdagen, bardiensten, kantine schoonmaken of indien nodig lichte werkzaamheden.

De coordinator van de verplichte werkzaamheden op zaterdag is Piet Breman. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn of willen ruilen? Neemt u dan tijdig contact op met Piet: 06-50823679. Bert Engel is verantwoordelijk voor het barrooster. Het schoonmaken van de kantine wordt georganiseerd door Mari Paalvast.

Klik hier voor de werkurenlijst van 2022

 

Piet Breman Mari Paalvast