De kantine is weer geopend. Als u aan de tafel wil zitten en daar een consumptie wenst te gebruiken, dient men wel een QR code te overleggen. Afhalen van een consumptie aan de bar en mee naar buiten nemen mag zonder QR code.

 

De kantine is op zaterdagen geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur.

Contactpersoon van de kantine is Peter van den Berg.
Hij regelt ook de inkoop.

 

Verhuur kantine

Het bestuur krijgt regelmatig verzoeken of men de kantine mag gebruiken voor bijvoorbeeld een vergadering van een vereniging van huiseigenaren, het vieren van een verjaardag etc. De kantine wordt alleen verhuurd voor vergaderingen. De voorwaarden kunt u lezen in het ‘Reglement gebruik kantinefaciliteiten’.

Peter van den Berg