Klik op de groene button voor de statuten van de Vereniging van recreatietuinders De Vluchtheuvel welke zijn goedgekeurd in de ledenvergadering van het voorjaar 2005.

 

statuten_button

 

 

 

Klik hier voor de Nieuwe Statuten en Reglementen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 april 2021 zijn de nieuwe Statuten en Reglementen vastgesteld. De nieuwe Reglementen zijn per deze datum van kracht. De statuten moeten nog passeren bij een notaris. Tot dan blijven de oude Statuten van kracht.