Klik op de groene button voor de statuten van de Vereniging van recreatietuinders De Vluchtheuvel welke zijn goedgekeurd in de ledenvergadering van het voorjaar 2005.

 

statuten_button

 

 

 

Klik hier voor de concept Nieuwe Statuten en Reglementen. Totdat de Algemene Ledenvergadering deze statuten heeft vastgesteld blijven de oude van kracht.