Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 april 2021 zijn de nieuwe Statuten en Reglementen vastgesteld. De nieuwe Reglementen zijn per deze datum van kracht. Naast het Huishoudelijk Reglement is er nu ook een Tuinreglement en een Bouwreglement. De statuten moeten nog passeren bij een notaris. Tot dan blijven de oude Statuten van kracht.

Klik hier voor de Nieuwe Statuten en Reglementen.