Klik op de groene button voor het huishoudelijk reglement van de Vereniging van recreatietuinders De Vluchtheuvel welke zijn goedgekeurd in de ledenvergadering van 5 maart 2015.

hh_reglement_button

Klik hier voor de concept Nieuwe Statuten en Reglementen. Totdat de Algemene Ledenvergadering deze statuten heeft vastgesteld blijven de oude van kracht.