Naast de Statuten heeft onze vereniging ook Reglementen. Dit zijn het Huishoudelijk Reglement, Tuinreglement en Bouwreglement. Klik op onderstaande link voor de laatste versie van de Statuten en Reglementen.

Statuten en Reglementen