Algemeen

Zoals vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering VTV De Vluchtheuvel d.d. 9 augustus 2018, is er een reglement opgesteld met betrekking tot het gebruik/verhuur van de kantine.

Artikel 1: Hoofdpunten bestaande wet- en regelgeving

 1. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen is het voor een recreatieve instelling verboden om bijeenkomsten of activiteiten van persoonlijke aard te houden zoals bruiloften, examenfeestjes en verjaardagen.
 2. Derhalve is het (commercieel) verhuren van de kantine niet toegestaan. Dit geldt ook voor de verhuur aan andere verenigingen en stichtingen.

Artikel 2: Niet commercieel verhuren

 1. De kantine van VTV De Vluchtheuvel is te huren voor haar leden. Hierbij gelden de volgende regels:
 2. Verhuur alleen voor vergaderingen (dus geen feesten en partijen)
 3. Maximum aantal personen 60 (Brandweer verordening)
 4. Van tevoren wordt een schatting van het aantal personen opgegeven, dit i.v.m. de bezetting van kantinepersoneel.
 5. De kantinebeheerder, of een door hem aangewezen vervanger, is altijd aanwezig.
 6. Consumpties zelf meenemen is verboden. Voor consumpties gelden de in de kantine geprojecteerde prijzen.
 7. Kosten zijn € 40,- exclusief consumpties.

Artikel 3: Verzoek tot huren kantine

 1. Indien leden de kantine wensen te huren, dient een verzoek te worden ingediend bij de Kantinebeheerder, Peter van den Berg: qqbergqq@gmail.com
 2. De Kantinebeheerder geeft het verzoek door aan het bestuur. Het bestuur zal dit verzoek primair toetsen aan de bestaande wet- en regelgeving.