Een tuinjaar loopt van januari t/m december. Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden vier weken voor het einde van het boekjaar, dus voor 1 november. Is niet tijdig opgezegd dan eindigt het lidmaatschap aan het eind van het daarop volgende boekjaar, tenzij het bestuur anders beslist.

Klik hier voor het formulier Opzegging lidmaatschap

U kunt het formulier inleveren bij, of opsturen naar, de secretaris.