Als je al een tijdje tuint, dan zie je ieder jaar en ieder seizoen weer opnieuw dat je tuin vanzelf groen wordt. Daar hoef je helemaal niets voor te doen. Dat is een heel natuurlijk proces, het begint met grassen en onkruiden en als je maar lang genoeg wacht ontstaat er zelfs een bos. Het bewijs hiervan zie je op de tuinen waar niet geschoffeld of gewied wordt en op de groenstrook langs de A20 staan bomen die daar niet geplant zijn maar als zaailing zijn opgekomen.

In mijn vorige artikeltje heb ik verteld dat ik (bijna) de hele tuin op mijn knieën gewied heb. De tuin is nu zo goed als onkruidvrij en dat wil ik zo houden. Wat kan ik daar aan doen? Nu ik dacht als de natuur de grond af wil dekken kan ik ze beter voor zijn door zelf af te dekken. Dan krijgt het onkruid geen kans en bovendien blijft het bodemleven (wormen!) in de bovenste grondlaag in stand. Bij kale grond gaan de wormen die de grond voortdurend omzetten, beluchten en draineren, steeds dieper. Bij een afgedekte grond blijven ze de bovenste teelt laag omzetten en slibt de grond niet dicht.

Er zijn veel manieren om de grond aftedekken. Dit kan b.v. door een mulchlaag aan te brengen of bruin karton in combinatie met een mulchlaag tegen het wegwaaien. Het karton moet wel schoon zijn dus ontdaan van plakband, nietjes en grote stikkers. Het karton verteert maar het plakband e.d. niet en kom je na jaren nog tegen in de tuin. Het karton moet wel overdekkend gelegd worden anders komt er nog onkruid op tussen de lichtspleten. Karton is een heel goed middel tegen hardnekkige wortelonkruiden zoals zevenblad.

Een mulchlaag kan bestaan uit grasmaaisel (zonder onkruidzaad), houtsnippers, boomschors, stro en compost. Wel moet je er rekening mee houden dat gras niet te dik mag i.v.m. rotten. De voordelen van mulchen zijn: Het bestrijdt onkruid, de bodem wordt verbeterd en je hoeft minder tuinafval af te voeren. De tuin wordt beschermd tegen vorst, droogte en hitte. Mulchen heeft ook wat nadelen zoals het aantrekken van slakken, mollen, muizen en ander ongedierte.

Wat je ook kunt doen is het zaaien van groenbemesters op vrijgekomen ruimtes in de tuin tijdens het groeiseizoen want in de winter groeien de meeste groenbemesters dan ook niet meer. Er zijn veel gewassen die als groenbemesters gebruikt kunnen worden zoals afrikaantjes, rode en witte klaver, gele mosterd en diverse raaigrassen. Veel boeren gebruiken luzerne dit is een doorlevende vlinderbloemige die jaren groen blad produceert.

Voordat ik mij in het mulchen verdiept had, dacht ik slim te wezen door de bladeren van de platanen, die bij mij in de straat staan, te verzamelen en op de tuin uit te strooien. Een buurman in de straat vroeg of ik een herfststukje ging maken van de grote hoeveelheid blad die ik verzameld had. Ik vind de plataan een heel mooie boom maar mijn buren zijn er niet blij mee omdat er wel eens een takje tegen hun auto komt en dat is het ergste dat je kan overkomen.

Voor vogels is de plataan minder geschikt omdat er bijna geen insecten op voorkomen. Ik dwaal af! De bladeren had ik dus netjes over de tuin verdeeld. Dit heb ik twee keer moeten doen omdat de bladeren groot en krullend zijn vangen ze veel wind en waaien dus weg. De tweede laag was wat natter en het waaide wat minder. Ze bleven dus wat langer liggen maar inmiddels zijn ze ook weer op een hoop gewaaid.

Toen ik bijgaande foto nam dacht ik: Dat heb je mooi gedaan Rien! Het is de bedoeling dat de bladeren als bruinmateriaal, na gebruik, op de composthoop gaan.

Ik vertelde dit vol trots tegen compostmeester Caroline maar ze vertelde mij dat van alle loofbomen het blad gebruikt kan worden voor compostering behalve van de…..je raadt het al… de plataan.

Omdat dit blad extreem langzaam verteert en bovendien is de laag te dun. Volgend jaar dus bladeren gaan verzamelen in een andere buurt, dan zijn er weer andere mensen die denken dat ik gek geworden ben. Zo zie je maar je bent nooit te oud om te leren.

Ik wens iedereen een goede start en een vruchtbaar tuinjaar.

Rien Stoffels tuin 199