De Vluchtheuvel hanteert met ingang van 2024 drie verschillende contributies:

Tuingrootte Contributie per jaar
Hele tuin (maximaal 150 m2) € 160,00
1,5 tuin (151 t/m 225 m2) € 225,00
Dubbele tuin (groter dan 225 m2) € 295,00

 

Bij in gebruik name van een tuin betaalt men eenmalig € 100,00 borg.

 

De jaarnota die leden begin van het jaar ontvangen bestaat uit:

  • Contributie VRT De Vluchtheuvel (inclusief contributie AVVN);
  • Verzekering tuinhuisje en/of kas (indien van toepassing);
  • En overige kosten zoals boetes voor werkbeurten en achterstallige betalingen

 

Lidmaatschap AVVN

Wanneer je lid wordt van de vereniging, word je meteen aangemeld als lid van het AVVN (Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland). Het AVVN geeft een nieuwsbrief uit die je vanaf dat moment zal ontvangen.