Bericht commissie Bouw & Onderhoud

Op 10 April is er wederom een controleronde geweest. Daarbij zijn gebreken geconstateerd op of bij diverse tuinen. De nummers zijn genoteerd en hangen op het publicatiebord. U kunt hier dus nagaan of aan uw tuin iets meer aandacht besteed moet worden. Bij herhaling van gebreken of slecht onderhoud zullen we u een brief sturen met een uitnodiging om een en ander mondeling toe te kunnen lichten aan de commissie.