Beschoeiing in sloot tussen Lely en Vluchtheuvel gaat definitief door

Gisterenmiddag hebben Anne Langedijk en Wilco Smaal, namens het bestuur, een akkoord bereikt met de Gemeente Maassluis en Lely over de nieuw aan te leggen beschoeiing in de sloot tussen Lely en de Vluchtheuvel.

Sinds november 2020 is hierover regelmatig overleg geweest. Lely heeft hiertoe de eerste aanzet gedaan, omdat zij aankijken tegen veelal in slechte staat verkerende beschoeiingen, die van allerlei verschillende materialen gemaakt zijn. Het bestuur van de Vluchtheuvel en de eigenaar de grond de Gemeente Maassluis zijn het erover eens dat een nieuwe, eenduidige beschoeiing, een enorme upgrade van het terrein is.

Wat gaat er nu gebeuren?
Binnenkort zal er een bodemonderzoek plaats vinden. Hierbij wordt om de 50 meter een bodemmonster genomen. Na afgifte van de schoongrondverklaring kunnen de werkzaamheden van de aannemer van start gaan.

Wat betekent dit voor de leden met een tuin aan Lely zijde?
10 maart 2022
 dient iedere tuin 2 meter vrij te zijn van verharding, bebouwing, pompjes, watertonnen, begroeiing en overige obstakels. De slootkant dient vrij te zijn van puin e.d.

De oude beschoeiingen worden weggehaald en afgevoerd door de aannemer.

Alle leden met een tuin aan Lely zijde zullen volgende week een persoonlijke brief ontvangen. Het bestuur organiseert een informatiebijeenkomst op zaterdag 12 februari 2022. Aanvang: 10.00 uur.