Klaverjassen

Natuurlijk heeft de hele Covid ellende ook zijn invloed gehad op de diverse activiteiten bij onze Vluchtheuvel. Gedurende lange tijd was er niets toegestaan, en was het kantinegebouw volledig en voor iedereen gesloten.
Hierdoor was het lange tijd niet mogelijk om te klaverjassen. Sinds kort echter, mede door invoering van de QR-toegangscode, is er weer het een en ander
mogelijk en toegestaan. Zo ook onze maandelijkse klaverjasavonden. Met ingang van september 2021 is er weer een begin gemaakt met deze gezellige avonden. Weliswaar met inachtneming van de eerder genoemde QR-toegangscode, maar toch: het klaverjassen is weer begonnen!

In 2021 werd/wordt geklaverjast op vrijdag 3 september, 1 oktober, 5 november, en 3
december (kerstklaverjas). Voor 2022 worden nog data bekend gemaakt.

Dus voor de liefhebbers : Klaverjassen is weer mogelijk !