Ledenvergadering benoemt Huib Smith, Jacques Oostdijk en Tinie Kouwenoord tot Leden van Verdienste

Onze vereniging draait al tientallen jaren op vrijwilligers en zal dat altijd blijven doen. De één volgt de ander op, soms na enkele jaren, soms na een uitzonderlijk lange periode. Elke bijdrage wordt gewaardeerd, ieder draagt zijn steentje bij. Het bestuur heeft gemeend om de vrijwilligers die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd, te benoemen tot Lid van Verdienste, een mogelijkheid die is vastgelegd in de statuten van onze vereniging.

Op 11 maart zijn benoemd tot Lid van Verdienste benoemd: Huib Smith, Jacques Oostdijk en Tinie Kouwenoord-van der Windt.

Tinie Kouwenoord kon helaas i.v.m. vakantie niet aanwezig zijn.

Huib Smith Jacques Oostdijk