Nieuw slot in toegangsdeur toiletten

Het huidige slot in de toegangsdeur naar de toiletten is defect en niet meer te repareren. Veel tuinleden kunnen niet, of heel moeilijk naar binnen. Er wordt op zaterdag 26 september 2020 een nieuw slot geplaatst en de huidige sleutels zijn dan niet meer bruikbaar. Om veiligheidsredenen wordt dit een gecertificeerd slot. De bijbehorende sleutels zijn gepatenteerd. Een sleutelmaker die deze sleutel bijmaakt is strafbaar.

Procedure sleutel uitgifte:

  • Op zaterdag 19 september, 26 september en 3 oktober 2020 van 10.00-11.00 uur kan men een sleutel afhalen in de kantine tegen betaling van € 7,00 borg (de borg van de oude sleutel is hierin verrekend). Daarna zijn de sleutels op zaterdag verkrijgbaar in de winkel/inkoop
  • Er wordt één sleutel per lid uitgegeven
  • Alle leden moeten een formulier tekenen, waarop staat vermeld dat de sleutel in bruikleen is en bij opzegging lidmaatschap weer moet worden ingeleverd. Is men de sleutel kwijt, dan betaalt men € 25,00. De kosten voor het bijmaken van een sleutel voor een gecertificeerd slot.
  • Neem uw legitimatiebewijs mee!