Nieuwe naam ledenblad: Inleveren t/m 25 februari 2017

In de praktijk wordt ons ledenblad o.a. genoemd: krantje, verenigingsblad, clubblad enz. Wij nodigen iedereen uit om een naam voor ons blad te verzinnen. Uiteraard moet de naam van het blad wel een link hebben met onze vereniging en de activiteiten waarmee wij bezig zijn. U kunt de door u bedachte naam schriftelijk indienen en in de brievenbus in de toegangshal naar de toiletten deponeren. Uiterste datum van inleveren: zaterdag 25 februari 2017. Alleen leden kunnen meedoen. De redactieleden mogen ook zelf een voorstel voor een naam doen. De redactie zal binnen 2 weken de meest passende naam uitkiezen. Tijdens de algemene ledenvergadering zal de naam van dit clubblad worden bekend gemaakt. De winnaar mag voor € 10,00 in onze “winkel van de afdeling inkoop” besteden.