Nieuwe Statuten en Reglementen

Er zijn nieuwe Statuten en Reglementen opgesteld voor onze vereniging. Deze kunt u terugvinden op de volgende pagina. Totdat de Algemene Ledenvergadering deze heeft vastgesteld blijven de oude Statuten en Reglementen van kracht.