Online Algemene Ledenvergadering

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid biedt de mogelijkheid om rechtsgeldig een online ALV te houden, ook al staat het niet in onze statuten omschreven. Daar gaat het bestuur nu noodgedwongen gebruik van maken.

De vergadering zal gehouden worden op zaterdag 14 november 2020 van 11.00 tot 11.45 uur via Zoom.

Om mee te kunnen doen met de vergadering heeft u nodig:

  1. Een mobile telefoon of tablet waarop de app ZOOM is geïnstalleerd of een laptop met een goede browser (dan hoef je ZOOM niet te installeren).
  2. Een camera (ingebouwd in je laptop, smartphone of tablet)
  3. Een rustige vergaderplek met voldoende licht.

Camera is verplicht, omdat wij de leden moeten identificeren. Als u niet in beeld bent, kunt u ook niet stemmen.

Aanmelden onder vermelding van uw naam, tuinnummer en mailadres is verplicht. Een dag van tevoren ontvangt u via e-mail een link, die u toegang geeft tot de vergadering.

Iedereen die zich heeft aangemeld voor de ALV van 31 oktober moet zich helaas weer opnieuw aanmelden.

Aanmelden voor de digitale ALV op 14 -11-2020

De agenda is ingekort. Omdat er geen discussie kan plaatsvinden, zullen we de nieuwe Statuten en Reglementen niet in stemming brengen. De vergaderstukken kunt u vinden op de website: www.vluchtheuvelmaassluis.nl

Belangrijk: 
Alle vragen over stukken en besluitvorming moeten uiterlijk 72 uur (liefst eerder) voor aanvang van de ALV schriftelijk of per email worden ingestuurd. Dit betekent dus uiterlijk op 11 november 11.00 uur ’s ochtends. Alle vragen moeten door het bestuur in concept van tevoren worden beantwoord en zullen op de website worden geplaatst,  zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt.

Klik hier voor de aangepaste Agenda