Uitstel van bijeenkomst geluidsschermen en ALV

Beste leden,

Op dit moment ziet het bestuur zich net als haar leden geconfronteerd met (de gevolgen van) het coronavirus. Gelet op het feit dat de overheid in bepaalde gebieden sterk ontraadt in grote aantallen bijeen te komen en gelet op het feit dat er onder onze leden zich personen bevinden die tot de risicogroep behoren ziet het bestuur zich genoodzaakt om vanuit gezondheids- en veiligheidsredenen de informatiebijeenkomst op 21 maart met de Gemeente Maassluis over de geluidsschermen te verplaatsen. Wij hopen spoedig met een nieuwe datum voor deze bijeenkomst te komen, maar zoals u zult begrijpen wachten wij nadere instructies van de overheid af.

Ook lijkt het ons beter om de Algemene Leden Vergadering die op zaterdag 4 april gepland is, uit te stellen. De nieuwe datum van de ALV is zaterdag 16 mei 2020. Wij hopen dat alle maatregelen ertoe bijdragen om deze lastige periode gezond door te komen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur