Verwijderen asbest (gepubliceerd op 8-11-2017)

Asbestvezels zijn heel klein. Zo klein dat je ze niet met het blote oog kunt zien. Daarom is het vaak moeilijk om asbest te herkennen. Vroeger is in veel gebouwen in Nederland asbest toegepast. Het kwam vooral veel voor in golfplaten, die als dakbedekking werden gebruikt


Om er echt zeker van te zijn of verdacht materiaal inderdaad asbest bevat, moet er een microscopisch onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek wordt gedaan met een elektronenmicroscoop. Er wordt een monstername gedaan van het verdachte materiaal. Dit monster zal onder de microscoop geanalyseerd worden. De vereniging krijgt een rapport van deze analyse toegestuurd. Microscopisch onderzoek is het enige wat definitief uitsluitsel kan geven over de vraag of er daadwerkelijk asbest in een materiaal verwerkt zit.

Het bestuur heeft het aantal damwanden en huisjes welke verdacht zijn van asbest in kaart gebracht. Van de 17 verdachte plekken worden monsters genomen en deze worden opgestuurd naar een onderzoeksbureau om er zeker van te zijn of het asbest betreft ja of nee.

Het volgende is afgesproken ten aanzien van de kosten betreffende het verwijderen van asbest:

  1. De kosten van het onderzoek worden beraamd op ongeveer € 250,– en komen voor rekening van de vereniging.
  1. Verwijderen van asbest uit beschoeiingen, op of uit de opstallen (huisjes) komen ten laste van het tuinlid c.q. eigenaar. Met het verwijderen van de beschoeiing biedt de vereniging ondersteuning aan.
  2. Tot einde 2018 is het mogelijk asbesthoudend materiaal gratis en verpakt aan te bieden aan de gemeentewerf.