Themaraad over project Beperken geluidshinder A20 op dinsdag 9 juli a.s.(geplaatst op 2-7-2019)

Zoals u weet zit onze voorzitter Anne Langedijk namens de Vluchtheuvel in de projectgroep ‘Beperken geluidshinder A20’. Naar aanleiding van een akoestisch onderzoek is er tijdens een aantal bijeenkomsten samen met de gemeente Maassluis en bewonersvertegenwoordigers van het Kastanjedal, Doornenbuurt, Vertowijk, Wipperspark en Boonervliet  gezamenlijk gewerkt aan een aantal alternatieven. Op dinsdag 9 juli wordt de Raad tijdens een themaraad in de Burgerzaal van het stadhuis van Maassluis door de projectgroep geïnformeerd over de stand van zaken en het verdere vervolg. De uitnodiging met daarin de vier varianten die in beeld zijn gebracht vindt u hier. De themaraad is openbaar. De aanvang is 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.